PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktiviteter

· Turgruppe

Vi arrangerer felles trimtur annenhver tirsdag kl. 18.00 (oddetallsuker). Vi møtes ved Frivilligsentralens lokaler i Rissa sentrum. Lengde på turene tilpasses etter behov. Å gå tur sammen er både sosialt og trivelig, samt at man får trim. Kaffe og vaffel etter turen. 

· Utstyrssentral

Rissa utstyrssentral låner ut diverse fritidsutstyr sommer og vinter til tur og fritidsaktiviteter, gratis til innbyggerne i Rissa kommune. Formålet med utlånet er bl.a. å stimulere og gi alle mulighet til friluftsliv og økt fysisk aktivitet, samt å ha utstyr til å bruke i ferie og fritidstilbud. Her kan man bl.a. låne vinterutstyr som ski, snowboard og skøyter, og sykler, lavvo, telt, ryggsekker, fiskeutstyr, kanoer og båt til sommeraktiviteter. Alt utstyr kan forhåndsbestilles.

· Nattevandring

Vi går nattevandring i Rissa sentrum og på aktuelle arrangement i kommunen. Dette er i samarbeid med bl.a. Røde kors og det forebyggende team i kommune. Nattevandring er et viktig forebyggende tiltak mot rus, vold og kriminalitet. Ønsker du/dere å få mer informasjon eller lyst til å være nattravn ta kontakt med sentralen. Nattevandrere får tilbud om forskjellige kurs.

· Kjøring

Det blir i dag kjørt ut middag til eldre i kommunen, får å bedre dette tilbudet ønsker vi noen som kan kjøre ut mat, dette gjelder både Rissa, Stadsbygd og Stjørna. Utkjøringa tar ca 1 -2 timer pr. dag og man får dekket kjøreutgifter etter kommunes takster. Vi også trenger folk til å kjøre på ulike arrangement.

· Flyktningeguide

Tilbud til flyktninger om å få sin egen guide til norsk kultur og samfunn.

· Ledsagere

Mange ønsker å ha med seg noen når de skal til f.eks. lege, butikk o.l. Har du behov for ledsager eller ønsker å være ledsager, ta kontakt.

· Aktivitører ved Sykehjem/eldresenter i kommunen

Sentralen ønsker å bidra med forskjellige ting på sykehjemmene/eldresentrene i kommunen med for eksempel høytlesning, besøksvenn, gå tur, sang og musikk, hjelpe til ved tilstelninger, bilturer i nærområde, butikkturer og lignende. Har du andre tips om aktiviteter eller kan bidra med noe av dette så ta kontakt.

· Datakurs

Vi har nybegynnerkurs og videregåendekurs, kursene vil bli lagt opp helt enkelt slik at man lærer seg det mest brukte på data. Her er det bare å melde seg på til Frivilligsentralen.

· Lag og Foreninger

Det er i dag 22 lag og foreninger som har andeler i Rissa Frivilligsentral. Sentralen har som mål å styrke de frivilliges organisasjonenes arbeidsvilkår. Vi kan for eksempel utføre dokumentskriving, søknader, organisering av styre arbeid, medlemsregistrering, rådgivning. En eierandel koster kr 500,- pr. år. Hver enkelt lag/forening kan ha flere andeler i sentralen, er ditt lag/forening interessert ta kontakt.

· Småjobber/Småjobbklubben

Frivilligsentralen får inn mange småjobboppdrag, spesielt er det mange som trenger hjelp til f.eks. plenklipping, her er det muligheter for ungdommer å tjene seg litt penger. Er det noe du kan tenke deg å bidra med eller trenger hjelp til, så si i fra, sentralen formidler kontakt videre. Vi oppfordrer også frivillige til å melde seg for oppdrag.

· Aktiv ferie

Fritidstilbud for barn og unge fra 8 år som bor i Rissa kommune. Foregår de to første ukene i sommerferien og er et samarbeid med lag og foreninger.

· Tilskuddsportalen

Dette er et samarbeid med kulturkontoret og er et tilbud til lag og foreninger. Her er det mange muligheter til å søke om penger. Sentralen kan bidra i søkeprosessen og gi info om hva hver enkelt kan søke på.

· Leksehjelp

Her trenger vi frivillige som kan tenke seg å hjelpe skoleelever.

· Yrkesmesse

Tilbud til alle 10.-klasseelever i Rissa Kommune, og er et samarbeid med skoler og Rissa Utvikling. Messa skal gi elevene et innblikk i hvilke yrker som finnes i Rissa.

· Bruktbutikken “Brukbart”

Drives i samarbeid med 9. klasse ved Åsly Skole. Har lokaler i Rådhusveien 17.

Åpningstider:
Torsdag 10:00-18:00
Lørdag 10:00-15:00

logoBrukbart.jpg

Liste over aktiviteter