PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Frivilligprisen

Har du/dere forslag til noen som fortjener Frivilligprisen 2017, som utmerker seg i forhold til pågangsmot, engasjement og innsats for frivilligheten?

Kandidater til Frivilligprisen 2017 må meldes inn til Frivilligsentralen innen 22. januar 2018.

Prisen blir delt ut i Leksvikhallen på ”Hederskveld for kultur og frivillighet” 10. februar 2018. Så sett av denne kvelden som har et innholdsrikt program med utdeling av både frivilligpris, kulturpris, ungdomsrådets kulturpris og med innslag av bla kor, teater, band, dans, revy m.m.

 

Rissa kommunes frivilligpris tildeles enkeltpersoner som utmerker seg i forhold til pågangsmot, engasjement og innsats for frivilligheten i Rissa.

 

Retningslinjer for Rissa kommunes frivilligpris:

  1.  Rissa kommune ved formannskapet/ordfører bevilger hvert år kroner fem tusen til Frivilligprisen.
  2.  Frivilligprisen har som formål å tjene som inspirasjon for frivillig innsats i Rissa kommune. Den skal også være honnør for oppofrende arbeid innenfor frivilligheten.
  3.  Frivilligprisen skal i første rekke gå til enkeltpersoner, som har gjort en innsats for frivilligheten over tid, men kan også tildeles flere personer som på en eller annen måte er knyttet til samme tiltak/oppgave.
  4.  Kandidatene må være bosatt i Rissa kommune.
  5.  Enkeltpersoner, lag og foreninger kan innen frist som blir fastsatt, fremme forslag på kandidater til Frivilligprisen. Adgangen til å fremme forslag kunngjøres i god tid før en nærmere fastsatt frist. Forslag fremmes skriftlig med begrunnelse hvorfor kandidaten bør få prisen til Rissa Frivilligsentral SA.
  6.  Styret i Rissa Frivilligsentral SA vurderer innkomne forslag og beslutter hvem som skal motta prisen.
  7.  Overrekkelsen av prisen skjer i samråd med ordfører på det årlige arrangementet for frivilligheten i Indre Fosen kommune.